Skip to main content

Isabel Serrano Alenza

Vocal Dolor ACIAR-TD

  • Infermera de la Unitat de Dolor de l’Hospital de Sant Pau des del juny de 1997 fins a l’actualitat.
  • Infermera de la Unitat de Cures Intensives Postoperatòries de l’Hospital de Sant Pau des del febrer de 1981 fins a juny de 1997.
  • Professora en el màster d’infermeria oncològica de l’Escola d’Infermeria del Sant Pau.
  • Membre de comitès científics i ponent a diferents jornades i congressos d’infermeria sobre el dolor.
  • FIS, 1994/97: coautora del projecte La valoració del dolor per part d’infermeria en els pacients post quirúrgics, finançat pel Fondo de Investigación Sanitaria.
  • 1r premi de recerca d’infermeria, convocat pel Col·legi d’Infermeria de Barcelona,1998, per un treball sobre el dolor.
  • 2008/09: coordinadora dels números especials monogràfics sobre dolor de la revista ROL d’infermeria.
  • 2005/2010: membre del comitè editorial de la revista Enfermería en anestesia-reanimación y terapia del dolor.
  • 2011: membre del grup d’experts per a l’elaboració d’estàndards i recomanacions de qualitat i seguretat en la unitat de Tractament del Dolor del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Seo Wizard powered by http://seo.uk.net